Ekastu blowerמפוח עזר למשתמשים במסכת גז או חצי פנים עם תבריג סטנדרטי (40 מ"מ). יעודו של המפוח הוא להקל על המשתמש ובכך להשקיע כחצי מכמות האנרגיה הנדרשת בעת הנשימה עם המסכה. המפוח מעכב עייפות ותחושות לא נוחות אחרות שיכולות לנבוע מקשיים בנשימה. המפוח קטן ממדים ומשקל, 45 גרי ויחד עם זאת הוא עמיד לחבטות וזעזועים.
המפוח מופעל על-ידי סוללת 9V סטנדרטית שמאפשרת זמן עבודה ממושך. החלפת סוללה קלה ומהירה ולא נדרשת טעינה ממקור מתח קבוע.
המפוח מצמצם את כמות החום הנאגרת בתוך המסכה ואינו מרעיש ואינו יוצר תחושת יובש באף ובפה. אינו מפריע לשדה הראייה של המשתמש.

להורדת דף טכני בעברית

להורדת דף טכני באנגלית