מסנני החלקיקים (P3) מיועדים לסינון חלקיקים (נוזליים או מוצקים) שגודלם כמה עשרות מיקרונים, אולם, לא לוקחים בחשבון את האפשרות כי החלקיקים המסוננים יהיו פעילים באופן ביולוגי או "אדישים" אך מזיקים. מנקודת המבט של יכולות הסינון, אכן המסננים יודעים לעשות את עבודתם, אולם, מנקודת מבט של מיגון לעובד, הנושא מורכב יותר. אחד הנושאים אליהם מתייחס התקן EN143 הוא סינון של מרכיבים ביולוגיים ומה קורה לאותם רכיבים לאחר שימוש ובעיקר מה קורה כאשר המסנן מוגדר כרב פעמי, כלומר ניתן להשתמש בו מעבר למשמרת אחת.

בעיה זו נפתרה ע"י חברת DPI SEKUR, אשר פיתחה טיפול ייחודי לרכיבי הסינון המיוצרים על ידה ונקראת BIOSTOP. ה-BIOSTOP הינו למעשה טיפול הניתן לרכיבי הסינון (חלקיקים) ואינו פוגע ביעילות, התנגדות ורמת הסינון כמוגדר בתקן EN143, אולם מוסיף תכונה נוספת למסנן, שהיא נטרול פטריות ובקטריות, אשר נבלמות ע"י רכיבי הסינון מפני מעבר אל מערכת הנשימה של המשתמש, אך בה בעת יכולות להמשיך ולהתרבות על פני המסנן ופה הוא הסיכון העיקרי, ככל שיתרבו יותר, גדל הסיכוי כי יחדרו אל מערכת הנשימה. טיפול ה BIOSTOP מונע אפשרות זו.

תכונת ה BIOSTOP אשר ייחודית למסננים של חברת DPI SEKUR נותנת למעשה את הביטחון למשתמש כי במסננים המוגדרים כניתנים לשימוש חוזר, יוכל להשתמש בבטחה ללא חשש מהתפתחות בקטריות ווירוסים מזיקים.