BW | גלאי גזים ניידים מהשורה הראשונה


בתעשייה, העובדים נחשפים למכלול סכנות הנובעות משהות, מעבר או עבודה באזורים של חללים מוקפים. נוסף על כך, ישנם מקומות איחסון של חומרים מסוכנים ואדים רעילים הנובעים בעת או כתוצאה מתהליכי ייצור.

מגן אופטיק, מייצגת כבר שנים ארוכות את חברת BW הקנדית, אשר בשנים האחרונות נרכשה ע"י קוצרן הענק HoneyWell.

BW מאופיינת בגלאים בעלי רמת אמינות גבוהה, קלות הפעלה ע"י המשתמש, גוף עשוי חומרים פולימריים ועמיד לחבטות, וכן עמידות גבוהה לאבק ונוזלים. אחד הדברים הנוספים המיוחד לגלאים הניידים של BW הוא האישור לעבודה ב- Zone 0.


שיתוף הפעולה בין BW למגן אופטיק

אנו במגן אופטיק, מוסמכים ע"י היצרן BW לתחזק, לכייל, להחליף סנסורים ועוד לכל הגלאים מתוצרתו.
לצורך הכיול והבדיקה אנו משתמשים במערכת כיול אוטומטית של היצרן אשר מבצעת בדיקה בעת הכיול על כל מערכות הגלאי.

בכך מובטח ללקוח כי הגלאי לא רק מכוייל, אלא גם כל המערכות האחרות שבו נבדקו בצורה מקצועית. המערכת בודקת את כל המעגלים האלקטרוניים של הגלאי ומאשרת את תקינותן.

מערכת הבדיקה כוללת בתוכה את האפשרות להתחבר למחשב הלקוח ולהפיק דוחו"ת/אישורי כיול, לקרוא את היסטוריית הגלאי ואף לשמור ולעדכן את כל הפעילויות שעבר.


גלאים הגזים נחלקים לשתי קבוצות: גלאים חד גזיים וגלאים רב גזיים.
בקבוצת הגלאים החד גזיים, קיימים גלאים אשר דורשים תחזוקה במשך כל חיי הגלאי (שנתיים או שלוש) ובקבוצה זו קיימים גלאים לגזים הבאים: O2, CO, H2S & SO2.
ישנם גם גלאים חד גזיים הדורשים תחזוקה כגון כיול והחלפת סוללות כשנדרש. בקבוצה זו יש גלאים לגזים כגון: O2, CO, H2S, NH3, CL2 ועוד.

בקבוצת הגלאים הרב גזיים, ישנם גלאים עם או בלי משאבת דגימה, וכל הגלאים יכולים לעבוד עם סנסור אחד בלבד ועד לחמישה סנסורים בגלאי.
הגלאים הנפוצים ביותר בקבוצה זו הם הגלאים עם ארבעת הגזים המתאימים לחלל מוקף וכוללים LEL, CO, H2S, O2 עם או בלי משאבה. שני גלאים חדישים שהצטרפו לקבוצה זו הם מסדרת ה- MicroClip-XT. קיימים בקבוצה זו שני גלאים שהאחד כולל חיי סוללה מורחבים ל-18 שעות עבודה רצופות (דגם XL) עם שנתיים אחריות לגלאי ולסנסורים וכן גלאי עם שלוש שנות אחריות (דגם 3X) וכן סנסור חמצן בעל אורך חיים משוער של עד כ-5 שנים(!) ללא צורך בהחלפה.

גלאי נוסף בסדרת הרב גזיים הוא דגם Max-XT בעל משאבה זעירה מובנית בגלאי, בעלת כושר שאיבה מעומק של עד 23 מטר(!). גם גלאי זה קיים בגרסת סנסור אחד ועד ארבעה לפי צרכי המשתמש. גלאי זה יכול לעבוד גם ללא המשאבה. 
הגלאי האחרון בקבוצת הרב גזיים הוא Micro 5 שנוחל הצלחה בתעשיות התעופה בגלל סנסור המותאם לגילוי אדי דלק (PID) וכן אופציה לעוד עד ארבעה סנסורים נוספים. גם לגלאי זה אפשרות עם או בלי משאבה. גלאי זה גם נפוץ, מפאת יכולותיו המרשימות, גם בתעשייה הכימית, תשתיות ועוד.

אנחנו במגן אופטיק בעלי ניסון של עשרות שנים בגלאי גזים וציוד בטיחות. למידע נוסף, ייעוץ, הצעות ומחיר ושאלות אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך סוכני המכירות, המשרד או האתר.