המדריך שלהלן מספק מידע ראשוני ובסיסי לעובד בנושא קסדות עבודה או קסדות בטיחות. למרות כל מה שכתוב במדריך שלהלן יש לערוך סקר סיכונים מסודר, להתייעץ במנהל הבטיחות במקום העבודה ולעבוד לפי הנהלים והגדרות החוק.

מטרות השימוש בקסדת עבודה הן:
להגן על ראשו של העובד במקרה של טראומה או מכה בראש.
להפחית את עוצמת האנרגיה שעוברת מחפץ שנפל על ראשו של העובד ועוברת דרך הראש אל הצוואר ועמוד השדרה ולגרום לנזקים שם.
להגן על העובד מהתחשמלות במקרה של נגיעה עם הראש בקו מתח חשמלי כפי שיפורט בהמשך.

כדי לעמוד במטרות קסדת עבודה מותקנים בקסדה האלמנטים הבאים:

כיפה חיצונית קשיחה נועדה כדי להגן מחבלות וטראומה של חפצים נופלים. הכיפה עשויה פולימר קשיח. הכיפה יכולה להיות בכמה תצורות כאשר הנפוצות מביניהן:
מאווררת – קיימים פתחי איוורור בכיפה המאפשרים מעבר של אוויר על ראשו של המשתמש ומקלים מעט את עומס החום. קסדה מאווררת אינה מספקת הגנה חשמלית כפי שיפורט בהמשך.
לא מאווררת – כיפה ללא פתחי אוורור. לא כל קסדה ללא פתחי אוורור מספקת הגנה חשמלית! חשוב לבדוק את הסימון בתוך הקסדה כפי שיפורט בהמשך.
ניקוז – השפה ההיקפית של הכיפה מוגבהת ומאפשרת אצירה של לחות ומונעת מהנוזל לטפטף על פניו של המשתמש. קיימות טענות שקסדות בעלות מנגנון ניקוז הן קשיחות מדי ולכן סופגות פחות אנרגיה במקרה של פגיעת חפץ נופל.

ערסל הוא מערך רצועות המורכב לחלקה הפנימי של הכיפה והוא מורכב מכמה חלקים:
5

רצועה מעגלית היקפית שמטרתה לשמור על מיקום הקסדה על הראש. בדרך כלל מותקן בחלקה הקדמי של הרצועה סופג זיעה. ישנן קסדות בהן ניתן לפרק את סופג הזיעה כדי לנקות אותו ולהחזיר אותו לשימוש נוסף.
רצועות צולבות אשר אמורות לשאת את משקל הקסדה וגם אמורות לספוג ולפזר חלק מהאנרגיה שעברה לראש דרך הקסדה ממכה אפשרית. חשוב לשים לב כשחובשים קסדה שהקסדה אינה נוגעת בראש אלא נתמכת על-ידי הרצועות הצולבות. אסור שקסדה תיצור מגע ישיר עם קודקוד ראשו של המשתמש. במקרה כזה יש למתוח את רצועות הערסל ואם לא ניתן, אין לעשות שימוש בקסדה.
חיבור מאחור המאפשר התאמה של הערסל לגודל היקף ראשו של המשתמש. שיטת ההתאמה הנפוצה והמומלצת היא ראצ'ט או בורג. בשיטה הזו ניתן לבצע התאמה נוספת של הקסדה לראשו של המשתמש ביד אחת בלבד ובלי להוריד את הקסדה מהראש.

בידוד חשמלי – הכיפה החיצונית עשויה חומר מבודד הומוגני שנועד למנוע התחשמלות. חשוב לזכור שלא כל קסדה מספקת הגנה כזו באופן אוטומטי כפי שיפורט בהמשך.

רצועת סנטר – אביזר אופציונלי. רצועת הסנטר מאפשרת לעגן את הקסדה לראשו של המשתמש בצורה מאובטחת יותר ומתאימה לעבודות שבהן קיים סיכוי שהקסדה תיפול מראש המשתמש. ככל שיש יותר נקודות חיבור בין רצועת הסנטר לקסדה, כך הקסדה מאובטחת יותר. הרצועות הנפוצות הן 2 או 3 או 4 נקודות עיגון.

התאמה לאביזרי מיגון אחרים – תכונה אופציונלית נוספת היא אפשרות חיבור הקסדה לאביזרים מיגון נוספים שהם אוזניות, הגנת עיניים ו/או מגן פנים. התכונה הזו באה לידי ביטוי בצורה הפיזית של הכיפה שבה יש מקומות עיגון מיוחדים לציוד נוסף. חשוב מאוד לעשות שימוש רק באביזרים תואמים לקסדה ולא להתאים בכוח או בצורה מאולתרת אביזרים אלו.

שימושים נפוצים בקסדות בטיחות: 6

 • עבודות בנין
 • תעשייה קלה וכבדה
 • תעשיה פטרוכימית
 • עבודות תחזוקה ואחזקה
 • עבודות בכביש

כל עבודה שיש בה סיכון כלשהו לראשו של העובד


 

תקנים של קסדות בטיחות:

תקן נפוץ בתחום קסדות עבודה הינו תקן ANSI/ISEA Z89.1-2009. מהות התקן היא להגדיר תכונות מינימליות נדרשות מקסדת עבודה אשר מאפשרים לה לעמוד במטרות שלשמן נועדה קסדת עבודה. קסדות שנבדקו ועברו את בדיקת התקן נבדקות בפרמטרים הבאים:

סיווג הקסדה
Type I – פגיעה מכנית שמכה בקודקוד (בחלק העליון של הראש)
Type II – פגיעה מכנית שמכה בקודקוד או בצידי הראש

עמידות מכנית. הקסדה תספוג את האנרגיה במכה מחפץ גלילי קשיח במשקל 4 ק"ג. שטח פני הפגיעה יהיה כ-80 סמ"ר. החפץ נופל נפילה חופשית מגובה 1.5 מטר ופוגע בקסדה במהירות של כמעט 20 קמ"ש

חדירות. חפץ קשיח עם שפת מתכת פוגע בקודקוד הקסדה לא יחדור אותה. משקל החפץ כ-1 ק"ג. החפץ פוגע בקודקוד בזווית של 600. החפץ נופל נפילה חופשית מגובה של 2.5 מטר ופוגע בקסדה במהירות של כ-25 קמ"ש.

עמידות לאש. אש ישירה שתיגע ישירות בקסדה למשך 5 שניות, תכבה מעצמה לאחר 5 שניות והטמפרטורה בתוך הקסדה לא תעלה על 48 מעלות צלזיוס.

הגנה חשמלית:

  • (Class C (Conductive – קסדה שאינה מיועדת לתת הגנה כלשהי מהתחשמלות
  • (Class G (General – הגנה ממתח נמוך עד 2,200 וולט.
  • (Class E (Electrical – הגנה ממתח גבוה עד 20,000 וולט.

חשוב לציין כי עמידות חשמלית קיימת רק בקסדות ללא פתחי אוורור.

מבחנים אופציונליים נוספים תחת התקן:
מבחן עמידות הפוכה – עמידות מכנית זהה בקסדה גם במקרה שהעובד טעה וחבש אותה הפוך. סימון של תקן זה נראה כמו התמונה מימין של חצים מעוגלים.
מבחן טמפ' נמוכה LT – הקסדה שומרת על כל תכונותיה גם בסביבת עבודה של -30 מעלות צלזיוס.
מבחן נראות – הקסדה צבועה בצבע פלואורסנטי צהוב-ירוק, כתום-אדום, אדום.

יש לעשות שימוש אך ורק בקסדה אשר אושרה לעבודה הספציפית וזאת בהתאם להוראות מנהל הבטיחות. בכל קסדה קיים סימון תקן המוטבע על הקסדה ומדבקה בצידה הפנימי של הקסדה כמתואר בתמונה לדוגמא:

סימון תקן המוטבע על הקסדה
סימון תקן המוטבע על הקסדה

בתמונה ניתן לראות קסדה אשר עומדת בתקן ANSI/ISEA Z89.1-2009, הקסדה היא מ-TYPE I כלומר מגינה על הראש מפגיעות מלמעלה בלבד. הקסדה מבודדת חשמלית ע"פ קטגוריות C,G ו-E. הקסדה מספקת את ההגנות גם אם בטעות חבשו אותה הפוך. כמו כן הקסדה עומדת בתקן CSA Z94.1-06 שהוא התקן הקנדי המקביל לתקן ANSI/ISEA Z89.1-2009.


 

בדיקת קסדה לפני השימוש:

חשוב לבדוק וויזואלית קסדה לפני כל שימוש.
יש להחליף את הקסדה בכל מקרה שהתגלה נזק או פגיעה במבנה הקסדה או הערסל כגון: עיוות, שבר, שפשוף, קריעה, סדקים וכו'.עובדים אשר עובדים בקרינת שמש ישירה UV אמורים לבדוק את הקסדות שלהם בתכיפות גבוהה יותר מכיוון שקרינת UV פוגעת בקשרים הכימיים של הפולימר ממנו בנויה הקסדה ומחלישה אותו. אם בקסדה קיימים עיוותים, כתמים בצבע, שינויים במרקם החיצוני שאמור להיות חלק, חספוס והתפוררות של הקסדה אסור לעשות שימוש בקסדה ויש להחליפה בקסדה אחרת באופן מידי.יש לבדוק שלקסדה יש תקן המתאים לביצוע העבודה והוא מסומן כנדרש בתוך הקסדה.
יש לבדוק תוקף הקסדה ולא לעשות שימוש בקסדה בת יותר מחמש שנים בעבודה רגילה או שנתיים בתנאי עבודה קשים במיוחד שכוללים עבודה עם חומרים קורוזיביים. על הפלסטיק של הקסדה מוטבע תאריך הייצור של הקסדה. בתמונה הבאה ניתן לראות הטבעה לדוגמא. הספרות במרכז מסמנות את השנה והחץ מצביע על חודש הייצור. לדוגמא בתמונה, הקסדה הזו יוצרה בשנת 2004 בחודש נובמבר.


 

כדי להאריך את חיי הקסדה, כדאי להימנע מהדברים הבאים: 8
פגיעה מכנית מחפץ נופל
חשיפה לקרינת UV
חשיפה לאדים של חומרים כימיים
שימוש לא נכון או חבלה מכוונת

אחזקה נכונה של קסדות:​

קסדה אשר נפגעה מכנית פסולה לשימוש נוסף גם אם לא ניכרים עליה סימני פגיעה.
גם בהנחה ולא קרתה פגיעה מכנית בקסדה, מומלץ להחליף את ערסל הקסדה כל 12 חודשים.
את הקסדה עצמה מומלץ להחליף כל שנתיים עד חמש שנים תלוי בסביבת העבודה.
ניקיון – יש לנקות את הקסדה באמצעות מים פושרים וסבון. לייבש בתליה בלבד ללא חשיפה לחום או אוויר חם.
אסור לצבוע קסדה בצבע כלהו, להדביק עליה אביזרים נוספים, לחורר אותה או לחתוך ממנה חלקים.
יש לאחסן במקום מוצל, יבש וקריר.​