kap_logo9da8בהמשך לכתבה הקודמת בנוגע לביקור נציגי Kappler בישראל, אנו ממשיכים לשתף אתכם בחידושים נוספים מבית Kappler שמטרתם העיקרית היא לשפר את חווית הלקוחות ולספק מידע זמין על מנת שלקוחותינו יוכלו לקבל החלטות מושכלות בנוגע לחליפות המיגון בהם עליהם להשתמש.
חברת Kappler קשובה לצרכי הלקוח והנה החברה היחידה המציעה את היישומים הבאים על מנת לאפשר ללקוחותיה גישה קלה וזמינה למידע קריטי הנוגע לעבודה עם חומרים מסוכנים.

HazMatch® HazMatch 

יישום זה נותן ללקוחותינו את האופציה לבצע בחירה קלה של לבוש המיגון מבית Kappler לו הם זקוקים. הבחירה מבוססת על נתונים ספציפיים של סוגי החומרים המסוכנים ורמת החשיפה הפוטנציאלי של הלקוח. כמו כן בעזרת יישום זה הלקוח יכול לשמור תוצאות חיפוש ולתעד אותם על מנת ליצור נוהל הערכת סיכון אשר ישמש כחלק מנוהלי הבטיחות של הארגון. יישום זה נועד עבור שימוש לצוותי חרום, ממוניי בטיחות וכל מי שעוסק בתחום ניהול עבודה עם חומרים מסוכנים.

היישום מכיל מאגר מידע של סוגי חומרים מסוכנים שנבדקו ומאפשר ללקוחותינו לבצע חיפוש בעזרת שימוש בשמו של החומר או דרך מספר ה CAS שלו. המידע מבוסס על נתונים מבדיקות של מעבדות חיצוניות ומתעדכן באופן רציף.
לאחר בחירת סוג החומר המסוכן, על המשתמש למלא שאלון קצר בנוגע לסביבה ולאופן העבודה. בסיום, היישום יציע את כל האלטרנטיבות המתאימות לסוג החשיפה. ישנם מצבים בהם היישום יציע יותר מחלופה אחת. במקרה כזה הלקוח יקבל את החלופות החל מהזול ביותר ליקר ביותר. כל פריט שמוצע ע"י היישום מלווה במידע טכני מפורט לגבי הפריט.
את היישום ניתן להוריד ל – Android ו iPad
או להשתמש דרך מחשב ישירות מהאתר.

ChemScan  ChemScandfחברת Kappler הינה החברה היחידה אשר נותנת ללקוחותיה כלי פשוט ונוח בכדי לראות באופן מקוון, ובזמן אמת, את כל הנתונים הטכניים הקשורים בחליפת המיגון אשר בשימוש. ע"י  שימוש ביישום סטנדרטי הזמין לכל טלפון חכם, סורקים את ה – QR ברקוד הנמצא בקדמת חליפת המיגון. באופן מידי מתקבלת רשימה מלאה של כל החומרים המסוכנים אשר נבדקו עבור חליפה מסוימת זו. המידע הינו מהיר ומדויק ומכיל גם את זמני החשיפה אשר חליפת המיגון אמורה לעמוד בהם. מידע זה מאפשר לעובד או לממונה הבטיחות לוודא שהם משתמשים עם חליפת המיגון המתאימה ללא צורך בנשיאת דפי המפרט או חיפוש ידני בקטלוגים.